Német statisztika 2

Mint ismert, Németországban a szén-dioxid-kibocsátás mennyisége alapján állapítják meg a gépkocsi-adó mértékét.

Könnyen elöfordulhat, hogy a Volkswagen botrány kínos mellékhatásaként mintegy 6 millió autótulajdonosnak - évekre visszamenöleg – gépkocsi-adóhátralékot kell fizetnie.

Ha ez bekövetkezik, az érintett gépkocsit tulajdonosai polgári peres úton támadhatják az autógyártókat.


Családi pótlék

Jár-e a családi pótlék (Kindergeld), ha a gyerek házasságot köt?

A német legfelsőbb bíróság döntése értelmében, ha az igényjogosultság egyéb feltételei megvannak, akkor a Kindergeld még abban az esetben is jár, ha a „gyerek”házastársa jól keres


Német statisztika

Egy friss közvélemény kutatás eredménye szerint a németek 27%-nak vannak anyagi nehézségei.
Ez mindössze 1%-kal jobb, mint az európai átlag.
A pénzügyi nehézségek hátterében a rendkívül magas energia árakat, a munkanélküliséget, valamint a lakbér kiadásokat említették a kérdezettek.


Lezáró határozat

Mivel az adóhivatalnál is emberek dolgoznak, gyakran fedezhető fel hiba a lezáró határozat (Steuerbescheid) indoklásában. Ilyenkor az adózó az előzetesen kalkuláltnál kevesebb összeget kap vissza, vagy a korábban számíottnál nagyobb lesz az adótartozása. A határozat akkor válik jogerössé, ha annak tartalma ellen a megadott határidőn belül nem nyújtanak be fellebezést. A fellebezés írásban és személyesen is benyújtható. Az adóhivatal a fellebezés elbírálása során nem csak a fellebezésben kifogásoltő hibát, eltérést, hanem a teljes adóbevallást újból dolgozza fel. Ezért előfordulhat, hogy a kifogásolt hiba mellett az adózót hátrányosan éríntő hibákat is észlelnek, melyeket ilyenkor szintén korrigálnak. Ilyen estekben a fellebezés hatására adott esetben nő és nem csökken az adó mértéke. Ha az adóhivatal munkatársát saját tévedéséről a fellebezés során nem sikerül meggyőzni, akkor ő azt köteles átadni az adóhivatal jogi osztályára. Megtörténhet, hogy ott is az adózó szempontjából kedvezőtlen döntés születik. Ilyenkor, ha az adózó, vagy a könyvelője továbbra is megvan győződve arról, hogy a fellebezés helytálló, 30 napon belül a bírósághoz fordulhatnak. Megesik, hogy a vita tárgyát képző eltérés más korábbi esetből már bíróság előtt van. Ilyenkor bölcs döntés az eljárás szüneteltetése, mely egy jogerős bírósági itélet megszületése után precedensértékű lehet.


Kindergeld 47

Mint ismert, az állandó németországi lakhellyel rendelkező gyerekek után automatikusan, az Unió területén élő gyerekek után pedig akkor, ha legalább az egyik szülő Németországban korlátlanul adóköteles, német családi pótlék (Kindergeld) igényelhető.

Sajnos gyakori jelenség, hogy külföldiek, egyidőben Németország több tartományába is bejelentkeznek, és mindenhol felveszik a Kindergeldet.
Az sem ritka, hogy a család egyetlen bevételi forrása a Kindergeld. Ilyen esetekben az eddigi egyetlen lebukásveszély a gyerek iskolaköteles korba érése volt.

Magyarországtól keletebbre fekvő tagállamok állampolgárai körébben több alkalommal is előfordult, hogy nem létező gyerekek után -hamisított anyakönyvi kivonatok felhasználásával - adtak be német családi pótlék felvételére szóló kérelmet.

Az ismerté vált esetek közül kirívó annak a bulgáriai kisebbséghez tartozó német munkavállalónak az esete, aki hosszabb időn keresztül 6 nem létezö gyereke után vett így fel Kindergeldet.

A 14,4 millió német családi pótlékra jogosult polgárból 660.000 az Unió 27 másik országából származik.

A legtöbb külföldi kérelmező Lengyelországból érkezett.
A német állam jelenleg 144.058 lengyel gyerek után fizett családi pótlékot úgy, hogy ebből 41.361 gyerek ma is Lengyelországban él.

Az Unió területéről érkező kérelmek mintegy 5%-a pedig Magyarországon élő gyerekek érínt.

A német kormány, érthető módon a visszaélések megszüntetésében érdekelt, ezért a szociális törvények (Sozialgesetz) megszigorítását tervezik.

Első lépésben a kérelmezö adóazonosító számának (Steueridentifikationsnummer) felhasználásával kisérlik meg kiszürni a törvényszegőket.


Cigaretta magánimport 44

Magyarországról (Bulgáriából, Lettországból, valamint Litvániából) maximum 300 szál cigaretta hozható jelenleg be Németországba.
Ez a mennyiség is kizárólag saját használatra engedélyezett.
A német Vámhatóság (Zollamt) az elöírt mennyiség feletti darabszám után adót (Tabaksteuer) szab ki, a törvénysértö módon behozott dohányárut pedig elkobozza.
Ha az ellenörzés céljából megállított személy a Zollamt szóbeli kérdésére a birtokában található cigaretta mennyiségét illetöen valótlan nyilatkozatott tesz, annak büntetöjogi következményei is lehetnek.
Talán érdemes megjegyezni, hogy német vámosok találtak már cigarettát csempészés céljából átépített személygépkocsi benzintartályában, születésnapi tortákba rejtve, pótkerékben, a kárpit alatt, de természetesen vonaton is.