Mivel az adóhivatalnál is emberek dolgoznak, gyakran fedezhető fel hiba a lezáró határozat (Steuerbescheid) indoklásában. Ilyenkor az adózó az előzetesen kalkuláltnál kevesebb összeget kap vissza, vagy a korábban számíottnál nagyobb lesz az adótartozása. A határozat akkor válik jogerössé, ha annak tartalma ellen a megadott határidőn belül nem nyújtanak be fellebezést. A fellebezés írásban és személyesen is benyújtható. Az adóhivatal a fellebezés elbírálása során nem csak a fellebezésben kifogásoltő hibát, eltérést, hanem a teljes adóbevallást újból dolgozza fel. Ezért előfordulhat, hogy a kifogásolt hiba mellett az adózót hátrányosan éríntő hibákat is észlelnek, melyeket ilyenkor szintén korrigálnak. Ilyen estekben a fellebezés hatására adott esetben nő és nem csökken az adó mértéke. Ha az adóhivatal munkatársát saját tévedéséről a fellebezés során nem sikerül meggyőzni, akkor ő azt köteles átadni az adóhivatal jogi osztályára. Megtörténhet, hogy ott is az adózó szempontjából kedvezőtlen döntés születik. Ilyenkor, ha az adózó, vagy a könyvelője továbbra is megvan győződve arról, hogy a fellebezés helytálló, 30 napon belül a bírósághoz fordulhatnak. Megesik, hogy a vita tárgyát képző eltérés más korábbi esetből már bíróság előtt van. Ilyenkor bölcs döntés az eljárás szüneteltetése, mely egy jogerős bírósági itélet megszületése után precedensértékű lehet.