Mikor jár a tükörjégre adókedvezmény?

Autóbaleset esetén nem csak a biztosító segít, hanem adott esetben az adóhivatal is. Amennyiben a baleset a munkahely és a lakás közötti szakaszon, vagy kiküldetés közben, esetleg a kettös háztartás fenntartása esetén a hazaút során keletkezik, akkor a baleset során keletkezett kár , mint adóalap csökkentö kiadás , levonható az adóalapból. Ha a biztosító a kár egy részét megtéríti,akkor a megállapított kár és a biztosító által kifizetett összeg különbsége számolható el. Milyen költségeket vesz még figyelembe a Finanzamt? - Saját autó javítására fordított összeg, - másnak okozott kár javítása, - kárszakértő díja, - a balesettel kapcsolatban esetleg felmerülő birósági és ügyvédi költségek, - ha az autót nem javittatja meg a károsult,akkor annak értékcsökkenése is elszámolható. - amennyiben a károsultak a baleset következtében megemelkedig a biztosítási díja, az ebböl keletkező többletköltség nem számolható el. A károsult köteles az adóhivatal felé igazolni, hogy a baleset pillanatában éppen a munkahelyére, vagy éppen onnan haza igyekezett. Magánjellegű úticél esetén csak a mozgáskorlátozottak számolhatják el a baleset által keletkezett veszteséget.


Adókedvezmény a kutyasétáltatásért?

Hézagpótló szellemi alkotás született a közelmúltban a hesseni bíróságon (http://vetax.de/2017/09/12/2017-02-01-fg-hessen-12-k-90216-hundegassiservice-als-haushaltsnahe-dienstleistung/).

Amennyiben az Adózó úgy döntene, hogy nehezen megkeresett pénzét a kutyája sétáltatására költi, a kifizetett munkadíj, mint

„Haushaltsnahe Dienstleistung“,

levonható az adóalapjából.

Ha valakit érdekel az adómegtakarítás ezen formája, akkor arra is ügyeljen, hogy a kutyasétáltatás idő tartalma alkalmanként ne legyen több, mint 2 óra.

Az éves szinten elszámolható ilyen jellegű kiadás felső határa 4.000 ,- € , melyet csak akkor vesz az adóhivatal figyelembe, ha a pénzátadás banki úton történik.

Akit vállalkozói oldalról érdekel ezen remek pénzkereseti forrás, célszerü utánanéznie, hogy a tevékenység elvállalásához szükséges-e megszereznie a Németországban már bevezetésre került

kutya jogosítványt (Hundeführerschein),

melynek megszerzése tartományonként változó.


Német statisztika 6

Müncheni lakásuzsora Pénzbefektetés céljából kínálnak München Schwabing városrészében egy 13 m²-es WC nélküli lakást. Vételár 214.500,- EUR, ami 16.500,- EUR-os négyzetméterenkénti árnak felel meg. A lakás egy renoválásra szoruló 1961-ben épült villában található. Ha a leendő vevő keveselné az alapterületet, ugyanilyen feltétellel, a hasonló méretű szomszéd lakást is megveheti mellé. Pozitív szemlélettel úgy is nézhetjük a méregdrága hajlékot, hogy a német börtönökben az egyszemélyes zárka alapterülete 8 m²-nél kezdődik, lakója mégis képes ott tölteni szabadideje nagyrészét!


Mit tud rólunk a Finanzamt?

Ma már minden vállalkozásról, illetve magánszemélyről néhány gombnyomással megtudható mindaz, amelyet az Adózó néhány évvel ezelött jó eséllyel, következmények nélkül „felejthetett ki„ az adóbevallásából.

Mivel a hatóság az adóbevalláson túl más információ beszerzési forrásokkal is rendelkezik, nincsenek az Adózó őszinteségére ráutalva, „üvegzsebűvé varázsolják polgártársainkat.

Honnan kapnak információt?

Jobzenter, (Arbeitsagentur)
Kapott-e az adózó a tárgyévben munknélküli segélyt, vagy fizetésképtelenségi hozzárárulást (Insolvenzgeld) ?

Munkaadó
Mennyi volt a munkabér? A befizetett béradó (SZJA).
Milyen munkadói kedvezményekben , adómentes juttatásokban részesült a dolgozó?

Külföldi hatóság
Más országban vezet-e az Adózó bankszámlaszámot?
Rendelkezik-e külföldi ingatlannal?
Örökölt-e külfödön?
Kap-e nyugdíjat egy másik országban?

Elterngeldstelle
Folyósítanak-e részére szülőknek járó ellátást?

Bank
Hol vezet bankszámlát? Azon milyen mozgások történnek?
Mekkora a kamatnyeresége?
Örökölt-e ?
Igényelt-e hitelt? Ha igen, milyen feltételekkel?
Mekkora jövedelmet vallott be a Finanzamt-nál?

 


Német statisztika 4

A német adózók szövetsége (Bund der Steuerzahler) álláspontja szerint sok berlini politikus az adóbevételeket egy részét a társadalmi szükségletek kielégítése helyett, pártcéljaik finanszírozására fordítja. Konkrétan a választókerületek irodáit említik. Azokat ugyanis a parlamenttel kapcsolatos munka helyett pártcélokra használják. A visszaélésre először a berlini Morgenpost újság figyelt fel. Az adó pénzből bérelt irodákat gyakran rokonaik lakásában, éttermében, vagy vállalkozásánál bérlik. Arra is van példa, hogy valaki nem létező (most épülő) iroda után szedte a bérleti díjat. Mindez annyit jelent, hogy az iroda finanszírozása és használta során is visszaélés történik. Ez a jelenséget a Morgenpost-nál pontosabban Hofi Géza fogalmazta meg: „A korrupció az, amiből engem kihagynak”.


Mennyiből kell az átlagnémetnek gazdálkodnia?

Azt már régóta tudjuk, hogy Németországban nem mindenkit hívnak Günter-nek, vagy Helmut-nak. Nem is mindenki szőke és kék szemű. Nem mindenki iszik sört, miközben Weißwurst-ot eszik. De tudjuk-e, hogy mire adják ki a németek a pénzüket? A Német Statisztikai Hivatal (Das Statistische Bundesamt) friss kimutatása szerint a következőképpen néz ki az átlagnémet megélhetése: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagjövedelme egész kicsivel több, mint 3.000 EUR. Ez az összeg 500 EUR-ral magasabb, mint az uniós átlagjövedelem. Bár ez, különösen nálunk magyaroknál nem hangzik kevésnek, 2017-ben csak minden ötödik német (illetve tartósan itt élő) engedhette meg magának, hogy elutazzon valahova egy hét szabadságra. Minden hatodik német nettó jövedelmének több mint 40%-át saját lakhatására költi. Az egy háztartásra jutó átlag bérleti díj havi 860 EUR. Étkezésre az átlagháztartás havonta 332 EUR-t kénytelen kiadni.

Családi adózás

Köztudott, hogy Németországban családi adózás van, ezért beszéljünk röviden annak adó előnyéről!

Mint tudjuk, a házasságkötésnek többféle motivációja is lehet.
Ezen jelentős esemény feltehetőleg, illetve remélhetőleg a legtöbb esetben érzelmi alapon történik.

Ismert tény azonban, hogy anyagi érdek is állhat a frigy létrejöttének hátterében.
Valószínűleg nem lehet teljesen a véletlen számlájára írni, hogy minden évben a decemberi hónapban, a német házasságkötő hivatalokban rendkívül megnövekszik az esküvőre jelentkezők száma.
Akik ezt a nemes pillatatot egész évben elmulasztották, gyakran nem érzelmi, hanem racionális okokból még az év lezárta elött tartják meg a menyegzőt.

A német adójog szerint a december 31-én kötött házasság is elegendő ahhoz, hogy az adózó visszamenőleg az egész adóévre kedvezőbb elbírálás alá kerüljön.
Családi adózás esetén a házaspár jövedelmének átlaga alapján kerül az adóalap megállapításra.
Minél nagyobb a hitvesek jövedelmének eltérése, annál nagyobb lesz a családi adózásból származó adó előny is.

A jobb érthetőség kedvéért vegyünk egy extrém szélsőséges példát!
Az egyik fél éves 250.000 € bruttó jövedelemmel rendelkezik, a partnerének pedig nincsen keresete.
Ha családi adóbevallásra jogosultak, (akár egy a tárgyév december 31-én kötött házasság által) akkor 10.000 € adókedvezményt rögtön vissza tudnak igényelni.

Ahol kisebb a jövedelem eltérése pl. 60.000 € / 40.000 €, ott a házasság, illetve a családi adóbevallásra való jogosultság már csak 400,- € adó előnyt jelent.

(Az is az igazsāghoz tartozik, hogy egy házasságnak hātrānyai is lehetnek, de mivel azok nem adôjogiak, įgy azokra nem tėrūnk ki. )


Német statisztika 3

Stressz helyett Happy End legyen az adóbevallása!

Az Adózók a rosszul elkészített, illetve a nem beadott adóbevallásoknak köszönhetöen évente mintegy 500 millió EUR-t ajándékoznak a német államnak.

Az adótörvények naprakész ismeretével visszahozzuk pénzét.

Irodánknak rendkivül fontos az Ön elégedettsége, ezért egyénre szabottan vizsgáljuk, hogyan tud adót megtakarítani.


Lezáró határozat 2

Mivel az adóhivatalnál is emberek dolgoznak, a lezárásban foglaltakat pontról-pontra ellenörizni kell, hiszen azok az eseteknek egy jelentös részében hibásak. Ilyenkor fellebbezést kell benyújtani, melyre egy hónapon belül van lehetöség. Mivel fellebbezés benyújtása esetén az adóhivatal a határozatot teljes egészében újból átszámolja, elöfordulhat, hogy annak tartalmát az Ön kárára módosítják. Ha az adóhivatal adóhátralékot állapít meg, azt akkor is be kell fizetni, ha biztosra tudható, hogy a fellebbezés hatására Ön fog adójóváírást kapni. Ha a fellebbezés megtétele miatt mégsem akarja a tévesen megállapított adóhátralékot befizetni, köteles a befizetéstöl való eltekintést is kérelmezni. Az illetékes német hivatal kimutatása alapján (Statistik des Bundesfinanzministeriums) a tavalyi évben 3,5 millió alkalommal nyújtottak be fellebbezést. (Feltehetö, hogy ennél jóval több hibás határozat született, de azok valakinek a mulasztása miatt hibásan emelkedtek jogerösre.) A lezáró határozatban a magyarázat (Erläuterungen) rész indokolja az adóhivatal döntésének hátterét. Itt gyakran korábbi bírósági itéletekre (pl. Bundesverfassungsgericht, Bundesfinanzhof, Europäischer Gerichtshof) hivatkozik az adóhivatal. A lezáró határozat elleni fellebbezés sikeréhez nagy mértékben járul hozzá, ha mi is ismerünk korábbi –hasonló esetre hozott – bírósági itéletre itéleteket. Adóügyeinek intézését már csak ezért is bizza mindig szakemberre! Kerülje a gyakran komoly anyagi károkat okozó, csak Magyarországon bejegyzett, hangzatos állításaik ellenére semmilyen német adójogi ismeretekkel sem rendelkezö könyvelö irodákat!


Német statisztika 5

A GfK német közvéleménykutató-intézet 2015 decemberében lezárult felmérése szerint a németek 45% nem érti a német hivatali nyelvet, így – az intézet állítása szerint – nem képesek az adóhivataltól kapott lezáró határozatot (Steuerbescheid) sem értelmezni.

További 40% pedig azt nyilatkozta, hogy az adóhivataltól érkező leveleket csak nagyjából értik meg.

A felmérés tanúsága szerint elsősorban a fiatalabb generációknak vannak nehézségeik a hivatali nyelv megértésével.

Szakértök szerint a helyzet a digitalis adóbevallások elterjedésével tovább romlik.