Mivel az adóhivatalnál is emberek dolgoznak, a lezárásban foglaltakat pontról-pontra ellenörizni kell, hiszen azok az eseteknek egy jelentös részében hibásak. Ilyenkor fellebbezést kell benyújtani, melyre egy hónapon belül van lehetöség. Mivel fellebbezés benyújtása esetén az adóhivatal a határozatot teljes egészében újból átszámolja, elöfordulhat, hogy annak tartalmát az Ön kárára módosítják. Ha az adóhivatal adóhátralékot állapít meg, azt akkor is be kell fizetni, ha biztosra tudható, hogy a fellebbezés hatására Ön fog adójóváírást kapni. Ha a fellebbezés megtétele miatt mégsem akarja a tévesen megállapított adóhátralékot befizetni, köteles a befizetéstöl való eltekintést is kérelmezni. Az illetékes német hivatal kimutatása alapján (Statistik des Bundesfinanzministeriums) a tavalyi évben 3,5 millió alkalommal nyújtottak be fellebbezést. (Feltehetö, hogy ennél jóval több hibás határozat született, de azok valakinek a mulasztása miatt hibásan emelkedtek jogerösre.) A lezáró határozatban a magyarázat (Erläuterungen) rész indokolja az adóhivatal döntésének hátterét. Itt gyakran korábbi bírósági itéletekre (pl. Bundesverfassungsgericht, Bundesfinanzhof, Europäischer Gerichtshof) hivatkozik az adóhivatal. A lezáró határozat elleni fellebbezés sikeréhez nagy mértékben járul hozzá, ha mi is ismerünk korábbi –hasonló esetre hozott – bírósági itéletre itéleteket. Adóügyeinek intézését már csak ezért is bizza mindig szakemberre! Kerülje a gyakran komoly anyagi károkat okozó, csak Magyarországon bejegyzett, hangzatos állításaik ellenére semmilyen német adójogi ismeretekkel sem rendelkezö könyvelö irodákat!