A hó és a tükörjég jelentősen megnöveli a közlekedési baleset előfordulásának lehetőségét. Érdemes tudnunk, hogy nem minden esetben vagyunk kötelesek az így keletkezett pénzügyi veszteséget egyedül viselnünk. A baleset során keletkezett kár az alábbi feltételek teljesülése esetén – mint adócsökkentő tényező – levonható az adóalapból. • a baleset munkába menet, vagy az onnan való hazaút során történt • kettős háztartás fennállása esetén a Magyarországra történő hazautazás során • munkahelyi kiküldetés közben történt. Ha a biztosító a veszteséget, vagy annak egy részét megtéríti, a megtérült rész természetesen nem számolható el. Melyik kiadásokat fogadja el az adóhivatal (Finanzamt)? • Az autó javítása során felmerülő ráfordításokat • a másnak okozott kár összegét • a Cascobiztosítás önrészét • a kárszakértői díjat • ügyvédi és bírósági költségeket. • bizonyos esetekben a gépkocsi értékcsökkenését Mozgáskorlátozott személyek a magánjellegű utazásaik során szenvedett káreseteket is levonhatják adóalapjukból.