A 18. életév eléréséig minden esetben. Hogyha a nagykorú gyerek szakmával már rendelkezik, de munkahelyet még nem talált, akkor a 21-ik életévéig igényjogosult. (Feltétel, hogy a munkaügyi központnál regisztráltassa magát, mint munka kereső.) Amennyiben még tanul, egészen 25 éves koráig is jogosult marad. (Nem kizáró ok, ha valaki helyhiány miatt nem tudja tanulmányait folytatni. Ilyenkor elegendő az oktatási intézmény elutasító határozata.) Olyan fogyatékos gyerek esetében, aki képtelen saját magáról gondoskodni, nincs felső határidő. Ha a gyerek a képzés befejeztével egy további iskolába jelentkezik, csak akkor marad jogosult, ha mellette nem dolgozik heti 20 óránál többet. (Alapdiploma (BSc/BA) után a mesterképzés (MA/Msc) nem számít további iskolának.) Abban az esetben is megmarad a jogalap, ha a gyerek külföldi egyetemre jár. (Feltétel, hogy maradjon az Unión belül továbbra is bejelentett lakcíme, és töltse az iskolai szünet nagyrészét a szüleinél.) A házas, de még tanulmányokat folytató utód sem veszíti el ezirányú jogosultságát.